Kinderalimentatie en partneralimentatie in 2019 2% hoger

Ontvangt of betaalt u alimentatie na echtscheiding?

De hoogte van de alimentatie (zowel kinderalimentatie als partneralimentatie) wordt jaarlijks op 1 januari verhoogd met het indexeringspercentage. Dit is ook het geval als u hierover geen specifieke afspraken heeft gemaakt met uw ex-partner. De verhoging is vastgesteld en gepubliceerd. Voor 2019 is dat indexeringspercentage 2%.

Verhoging alimentatie is wettelijk verplicht. 

De verhoging wordt op grond van artikel 1:402a BW jaarlijks vastgesteld door de overheid en wordt gepubliceerd in de Staatscourant door de Minister van Justitie. De verhoging geldt voor  zowel de kinderalimentatie als de partneralimentatie, ongeacht of deze door de rechter is vastgesteld of gezamenlijk tussen beide ex-partners is overeengekomen in het echtscheidingsconvenant.
Met deze correctie wordt het alimentatiebedrag aangepast ter compensatie van gestegen kosten van levensonderhoud. Dit gebeurt door inflatie maar bijvoorbeeld ook door hogere huur en energiekosten. 
Ook als u zelf geen salarisverhoging hebt gekregen geldt deze wettelijke indexering.

Vergeten alimentatie te indexeren…

Als u pas na jaren er achter komt dat u de indexering bent vergeten toe te passen, dan kan het zijn dat een deel is verjaard. De verjaringstermijn is 5 jaar. Het tegoed ouder dan 5 jaar is daarmee vervallen. Als u dit vergeet te doen, ontstaat er (ongemerkt) een steeds grotere betalingsachterstand, welke op latere termijn alsnog dient te worden betaald.

Hulp bij indexering

Heeft u hulp nodig bij de berekening van het nieuwe bedrag of vragen? Belt u gerust of stuur mij een bericht via het contactformulier.

This entry was posted in Alimentatie. Bookmark the permalink.

Comments are closed.