Mediation

Waar mensen met elkaar omgaan ontstaan ook conflicten.
Meestal lossen we het onderling wel weer op. Soms lukt dat niet.
Dan luisteren we niet meer naar elkaar, we maken elkaar verwijten en schaden elkaars
belangen. Emoties lopen op, standpunten verharden en het conflict escaleert.

Mediation is een vorm van conflictbemiddeling. Een mediator is neutraal en onpartijdig.
Zij brengt de communicatie weer op gang en helpt u om op een constructieve manier met elkaar
in gesprek te blijven. De mediator verheldert de verschillende zienswijzen, heeft aandacht voor
emoties en zorgt ervoor dat de belangen op tafel komen. De mediator helpt u samen passende
oplossingen te vinden die aan beider belangen tegemoet komen en welke het conflict oplossen.
Indien gewenst worden uiteindelijke afspraken duidelijk vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst.

Mediation voor wie?

Mediation is geschikt voor iedereen die gemotiveerd is om er samen uit te komen. Zeker wanneer
het voor u van belang is een goede relatie te behouden of om op goede manier afscheid te kunnen
nemen van elkaar. Essentieel daarbij is het aan willen gaan van communicatie, echt naar elkaar
luisteren en het nemen van medeverantwoordelijkheid voor oplossing van uw conflict.

Voordelen van mediation

De meeste conflicten zijn zo op te lossen dat u beiden tevreden bent.
Met mediation bereikt u een duurzame oplossing van uw conflict.
Voordelen van mediation zijn:
• vertrouwelijk
• op de toekomst gericht
• grote eigen inbreng van partijen
• relatief snel en minder duur
• geen onnodige beschadiging van relaties
• win-win resultaat

Familiemediation
vNMT is gespecialiseerd in familiemediations, zoals;
Echtscheiding, beëindiging geregistreerd partnerschap en beëindiging samenleving.
Ook als de scheiding al enige tijd geleden heeft plaatsgevonden en er ontstaan problemen m.b.t. bijvoorbeeld het ouderschapsplan of uitvoering van de omgangsregeling, dan kunt u bij vNMT terecht.

Ervaring
vNMT heeft veel ervaring met mediations op het gebied van samenwerking, burengeschillen en vriendschapsrelaties.

Terug naar boven

Comments are closed.