Nieuws

 

Indexering alimentatiebedragen 2018

De prijzen en lonen stijgen elk jaar door inflatie. Daarom is wettelijk bepaald dat ook de alimentatie jaarlijks wordt aangepast.
Dit geldt voor zowel de partneralimentatie als de kinderalimentatie.
De alimentatie wordt altijd per 1 januari met een bepaald percentage verhoogd ofwel geïndexeerd.
Het indexeringspercentage voor 2018 is vastgesteld op 1,5%

Voorgaande jaren:

Het indexeringspercentage voor 2017 was 2,1%
Het indexeringspercentage voor 2016 was 1,3%
Het indexeringspercentage voor 2015 was 0,8%
Het indexeringspercentage voor 2014 was 0,9%
Het indexeringspercentage voor 2013 was 1,7%
Het indexeringspercentage voor 2012 was 1,3%
Het indexeringspercentage voor 2011 was 0,9%

 

SERIE op televisie (echtscheiding door de ogen van kinderen)

Donderdag 19 januari is een 4-delige serie gestart van klokhuis over het effect van echtscheiding op kinderen.

Zie hier voor meer informatie.

KIES 

KIES staat voor kinderen in echtscheidings situaties.  Kinderen in dezelfde leeftijdscategorie komen bijeen om met andere kinderen waarvan ook de ouders gescheiden zijn te delen waar ze tegen aanlopen en vooral elkaar hierin ook te helpen.

De eerstvolgende KIES training voor kinderen van 8 -12/13 jaar start op 8 maart 2017.  Vier woensdagen achtereen (dus 8,15,22 en 29) van 15.30-16.30 uur.

Voor meer informatie en aanmeldingen: info@vNMT.nl

Indexering alimentatiebedragen 2017

De prijzen en lonen stijgen elk jaar door inflatie. Daarom is wettelijk bepaald dat ook de alimentatie jaarlijks wordt aangepast.
Dit geldt voor zowel de partneralimentatie als de kinderalimentatie.
De alimentatie wordt altijd per 1 januari met een bepaald percentage verhoogd ofwel geïndexeerd.
Het indexeringspercentage voor 2017 is vastgesteld op 2,1%
 
 

Dag van de Scheiding

Op 15 september 1796 is in Nederland de allereerste echtscheiding uitgesproken.
Daarvoor was het in Nederland niet mogelijk om officieel te scheiden.
Wel was er een mogelijkheid om van Tafel en bed te scheiden.
Toen in 1794 de Burgerlijke stand in het leven werd geroepen, kon men in Nederland officieel voor de wet echt-scheiden.
Nu eindigt in Nederland één op de drie huwelijken in een echtscheiding. Dit betekent per jaar meer dan 30.000 echtscheidingen, zonder rekening te houden met scheidingen van samenwoners.

Elk jaar zijn opnieuw 60 tot 70 duizend kinderen bij scheidingen betrokken!

Op de Dag van de Scheiding wordt speciale aandacht gevraagd voor en stilgestaan bij het belang van een goede deskundige begeleiding tijdens de emotionele, onzekere en hectische periode van scheiding.
Goede begeleiding is in het belang van de scheidende partners zelf en van hun kinderen om na die periode weer verder te kunnen en een nieuwe toekomst op te kunnen bouwen.

Indexering alimentatiebedragen 2012

Elk jaar wijzigen de lonen. Daarom worden ook jaarlijks de alimentatiebedragen aangepast. Dit heet indexering van alimentatie. De minister van Veiligheid en Justitie stelt elk jaar in november een percentage vast waarmee alle vastgestelde bedragen voor kinderalimentatie en partneralimentatie op 1 januari van het nieuwe jaar automatisch wijzigen. Deze verhoging is wettelijk verplicht.
Het indexcijfer van alimentatie voor 2012 is 1,3 %. (Indexering voorgaande jaren: 2011> 0,9% | 2010> 2,3% )

Nieuw Huwelijksvermogensrecht

Per 2012 is het nieuwe Huwelijksvermogensrecht van kracht. Dit heeft meer consequenties dan op het eerste gezicht lijkt. Een van de belangrijkste gevolgen is dat vanaf 1 januari 2012 de ontbinding van gemeenschap al ingaat op het moment van indiening van verzoek tot echtscheiding bij de rechtbank. De scheidende partners kunnen daardoor sneller weer onafhankelijk van de ander rechtshandelingen verrichten.

Wetsvoorstel verhoging griffiekosten

Het Griffierecht dekt onvoldoende de kosten die door de Rechtbank worden gemaakt. Daarom is er een wetsvoorstel ingediend om de tarieven van het griffierecht per 1 juli 2012 fors te verhogen. Dit geldt ook voor familierecht en dus voor indiening van het verzoek tot echtscheiding. Het nieuwe voorstel gaat er vanuit dat de gebruiker betaalt en dat de hoogte van de kosten inkomensafhankelijk zijn.

Terug naar boven

Comments are closed.