Scheiding en kinderen

Kinderen en scheidingVoor kinderen is het heel ingrijpend als hun ouders gaan scheiden.
Zij gaan er vanuit dat hun vader en moeder altijd bij elkaar blijven.
Veel van wat voor hen zo vertrouwd is, zal nu gaan veranderen.

Ouders worden wel ex-partners, maar geen ex-ouders. Dat is vaak een ingewikkeld en lastig proces; aan de ene kant neem je afscheid en aan de andere kant geef je de relatie als ouders opnieuw vorm.
Als het lukt als ouders op een respectvolle en prettige manier met elkaar om te gaan, helpt dat kinderen enorm. Het is niet de scheiding zelf waar kinderen het meeste last van hebben, maar het voortdurende geruzie van hun ouders na de scheiding.

Tijdens de scheidingsbemiddeling praten we uitvoerig over allerlei zaken omtrent de kinderen, zoals:
• de scheidingsmelding aan de kinderen
• gedrag van kinderen rondom scheiding
• de omgangsregeling | zorgverdeling
• kinderalimentatie of een kinderkostenrekening,
• informatie uitwisseling tussen ouders over de kinderen
• ouderlijk gezag
• co-ouderschap

Kindgesprek

Indien passend bij de leeftijd en als ouders daarmee instemmen, zal er ook een apart gesprek
plaatsvinden met de kinderen; het kindgesprek. Kinderen vinden het meestal fijn als ook zij kunnen
praten met een neutrale derde persoon. Zij kunnen dan vrijuit vertellen hoe zij een en ander ervaren
en wat zijzelf belangrijk vinden, zonder op dat moment in loyaliteitsconflict te komen. Op deze manier
betrekken we ook de kinderen bij het maken van het ouderschapsplan en de omgangsregeling.

Ouderschapsplan

Alle afspraken met betrekking tot de kinderen leggen we vast in een ouderschapsplan.
Sinds 1 maart 2009 is dit verplicht volgens de Wet Bevordering Voortgezet Ouderschap en Zorgvuldige Scheiding.

Terug naar boven

Comments are closed.