Werkwijze bij scheiding

Informatiegesprek

Scheidingsbemiddeling begint met vrijblijvend en kosteloos informatiegesprek van ongeveer een half uur.
Tijdens dit gesprek maken we kennis en krijgt u uitleg over de scheidingsbemiddeling en de
te verwachten kosten.
Hierna ontvangt u een concept-begeleidingsovereenkomst. Bij aanvang van het tweede gesprek
nemen we de overeenkomst door en na ondertekening start de bemiddeling.

Bemiddeling

Stapsgewijs gaan we door alle facetten die komen kijken bij de scheiding.
Hierbij wordt het tempo aangepast aan het tempo dat voor u beiden goed is.
Indien passend bij de leeftijd en met uw toestemming heeft vNMT ook een gesprek met de kinderen.
Waar nodig maakt vNMT gebruik van een financieel specialist of andere expertise.
Dit gebeurt altijd in overleg met u.

Duur
Een scheidingstraject start bij het informatiegesprek en eindigt bij inschrijving in
het scheidingsregister van de burgerlijke stand. Deze periode duurt minimaal 2-3 maanden.
Tijdens het informatiegesprek krijgt u zo goed mogelijke indicatie van de duur van
het traject gebaseerd op uw persoonlijke situatie.

Vaststellingsovereenkomst

Aan het einde van de scheidingsbemiddeling leggen we de gemaakte afspraken vast in
een vaststellingsovereenkomst. Deze overeenkomst ondertekent u in aanwezigheid van
de advocaat. Hij zal na deze bijeenkomst het verzoek tot echtscheiding indienen bij
de rechtbank. Enkele weken later ontvangt de advocaat de beschikking van de rechtbank.
In Amsterdam is dat meestal na 4 weken. Nadat u de akte van berusting heeft ondertekend
kan de echtscheiding worden ingeschreven in het register van Burgerlijke Stand.

Evaluatie en nazorg

Drie maanden na ondertekening ontvangt u een uitnodiging voor een kosteloos
nazorg- en evaluatiegesprek.

Vertrouwelijkheid

Een scheidingsbemiddeling is vertrouwelijk.
De scheidingsbemiddelaar verstrekt geen inhoudelijke informatie aan derden.

Terug naar boven

Comments are closed.