Disclaimer

vNMT heeft bij de samenstelling van deze website de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht
en heeft zich ingespannen de op deze website beschikbare informatie, documenten en gegevens
optimaal correct weer te geven. Toch is het mogelijk dat de aangeboden informatie verouderd of
niet meer juist is.

vNMT kan niet aansprakelijk worden gehouden voor schade op welke manier dan ook ontstaan
door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website.

Melding van eventuele onjuistheden wordt op prijs gesteld.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten
Het auteursrecht op deze website berust bij vNMT. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook
is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming van vNMT.

Comments are closed.