VAN Nistelrooij FAMILIE – MEDIATION

Samen in gesprek om een goede relatie te behouden

VAN Nistelrooij FAMILIE – MEDIATION

Samen in gesprek
om een goede relatie
te behouden

Waar mensen met elkaar omgaan ontstaan ook conflicten. Meestal lossen we dit onderling wel op. Soms lukt dat niet. Dan luisteren we niet meer naar elkaar, we maken elkaar verwijten en schaden elkaars belangen. Emoties lopen op, standpunten verharden en het conflict escaleert.

Dit gebeurt helaas ook in de familiesfeer. Het kan gaan om een conflict tussen broers en zussen, tussen ouder en kind, tussen twee families. Familie-mediaton kan ook ingezet worden bij mensen die zonder relatie samenleven, maar niet per se familie zijn (zoals woongroepen of studenten). Een conflict raakt niet alleen de personen zelf, maar ook het gezin, andere familieleden en/of andere huisgenoten.

Mediation is geschikt voor iedereen die gemotiveerd is om er samen uit te komen. Zeker wanneer het voor u van belang is een goede relatie te behouden of op een goede manier afscheid te kunnen nemen van elkaar. Essentieel daarbij is het willen aangaan van communicatie, het echt naar elkaar luisteren en het nemen van medeverantwoordelijkheid voor de oplossing van jullie conflict.

Meer informatie? Lees hieronder meer of neem vrijblijvend contact met mij op.

Familie-mediation in het algemeen
Een conflict tussen u en familieleden of huisgenoten vraagt veel energie; immers, je komt elkaar dagelijks tegen in huis. Daardoor raakt dit conflict ook andere mensen in huis. Als familie-mediator kan ik u hierbij helpen.

We starten met een kennismakingsgesprek. Daarna vervolgen we gesprekken waarin we dieper ingaan op het conflict en waarbij ieder de kans krijgt om zijn/haar eigen verhaal hierover te vertellen; Vaak gaat het niet alleen over het conflict van nu, maar zijn er eerder al dingen gebeurd die een basis hebben gelegd voor dit conflict. Er wordt aandacht besteed aan ieders belangen. Alle door u gemaakte afspraken voor oplossing van het conflict worden door mij beschreven in een vaststellingsovereenkomst en door u ondertekend.

De meeste zaken in familie-mediation betreffen beëindiging van een huwelijk, geregistreerd partnerschap of samenleving.

Familie-mediation bij scheiding
Een scheiding gaat meestal gepaard met veel pijn, teleurstelling, boosheid en verdriet.
Mogelijk koos u er samen voor om uit elkaar te gaan of heeft in uw situatie één van u al een heel proces achter de rug, terwijl de ander pas net weet dat de relatie verbroken wordt. Hoe uw situatie ook is, voor u beiden volgt meestal een periode van onzekerheid en zorgen over de toekomst.

Een scheiding roept vaak vele vragen op, zoals:
• Wat moet er allemaal geregeld worden?
• Kan ik hier blijven wonen?
• Is het nodig de huidige woning te verkopen?
• Wat betekent de scheiding voor onze kinderen en hoe ondersteunen we hen daar het beste in?
• Hoe verdelen we de zorg voor de kinderen?
• Hoe staat het met de financiën zowel nu als na de scheiding?

Al uw vragen komen tijdens de scheidingsbemiddeling aan bod.

Of u nu samenwoont, geregistreerd partners of gehuwd bent, als u uit elkaar gaat valt er veel te regelen. Het valt niet mee om samen belangrijke beslissingen te moeten nemen als het besluit om uit elkaar te gaan nog vers is. Vaak staan emoties goede gesprekken in de weg en ontbreekt de tijd en energie om u te verdiepen in alles wat er bij een scheiding komt kijken.

Wat ik voor u doe
Ik help u graag om in deze periode met elkaar en in overzichtelijke stappen tot afspraken te komen, professioneel, betrokken en met ruimte voor alle bijbehorende emoties. Ik zorg ervoor dat de communicatie zo goed mogelijk verloopt en dat het tempo van het proces voor u beiden goed voelt.
Er is ruimte en aandacht voor uw beider belangen en die van de kinderen. Tijdens het proces help ik u om alle gevolgen van de scheiding goed te overzien.
Zo kunt u weloverwogen besluiten nemen en haalbare afspraken maken.

Op deze manier wordt uw scheiding geregeld met afspraken waar u beiden achter staat.

Overige informatie over Familie Mediation

Werkwijze

Cliënten vertellen

Zeer persoonlijke aanpak in het opstellen van (in ons geval) een ouderschapsplan en convenant. Vertrouwd, neutraal en betrokken. Ze heeft tevens goed gesprek met onze dochter gehad. Die wilde zelfs terug voor een 2e gesprek. Hoogste aanbeveling in Amsterdam en omgeving.”

Als je ook maar enigszins de intentie hebt er samen uit te komen bij een scheiding ben je aan het goede adres bij deze mediator. Bij onze 3e bijeenkomst zaten we al om de tafel met een advocaat om met onze handtekeningen alle afspraken definitief te maken. Zij is neutraal, betrokken en kan jullie goed informeren over alle aspecten van het scheiden en de gevolgen voor beide partijen.