VAN NISTELROOIJ FAMILIE – MEDIATION

Werkwijze

Kennismakingsgesprek
In een vrijblijvend en kosteloos kennismakingsgesprek van ongeveer een half uur krijgt u uitleg over familie-mediation, mijn werkwijze en de verschillende stappen van het scheidingstraject. Op basis van uw situatie, kan ik u informeren over de verwachte duur en kosten.

Hierna ontvangt u een concept-mediationovereenkomst. Bij aanvang van het eerstvolgende gesprek nemen we de mediationovereenkomst door en na ondertekening start de mediation.

Verloop mediation
Stapsgewijs nemen we allerlei zaken door die komen kijken bij een scheiding, zoals:

  • afspraken over de kinderen en kinderalimentatie;
  • partneralimentatie;
  • de woning en inboedel;
  • het vermogen (bezittingen & schulden);
  • de pensioenen.

Ik zorg ervoor dat het tempo van het proces voor u beiden goed voelt.
Waar nodig maak ik gebruik van een financieel specialist of andere expertise. Dit gebeurt alleen in overleg met u.

Indien passend bij de leeftijd en met uw toestemming heb ik ook een gesprek met de kinderen.

Vaststellingsovereenkomst en ouderschapsplan
Alle door u gemaakte afspraken leg ik voor u vast in een vaststellingsovereenkomst en/of ouderschapsplan. Eerst in concept en zodra u helemaal akkoord bent definitief.

Tekengesprek
Tijdens het tekengesprek nemen we de stukken nog een laatste keer door, waarna u deze ondertekent. Hierna wordt ook de mediation afgerond.

Advocaat en rechtbank
Bij huwelijk en/of geregistreerd partnerschap zal de advocaat, na ondertekening van de stukken, het verzoek tot echtscheiding indienen bij de rechtbank.

Ongeveer 2 weken later ontvangt de advocaat de beschikking van de rechtbank. De advocaat zorgt ervoor dat de echtscheiding wordt ingeschreven in het register van de burgerlijke stand. Vanaf dat moment bent u officieel gescheiden.

Duur
Een volledig scheidingstraject start bij het kennismakingsgesprek en eindigt bij inschrijving in het register van de burgerlijke stand. Tijdens het informatiegesprek krijgt u een zo goed mogelijke indicatie van de duur van het traject, gebaseerd op uw persoonlijke situatie. Doorgaans duurt deze periode 2-3 maanden.

Vertrouwelijkheid
Mediation is vertrouwelijk. U kunt ervan op aan dat ik nooit inhoudelijke informatie aan derden zal verstrekken.

Overige informatie over Familie Mediation

Inleiding