VAN NISTELROOIJ FAMILIE – MEDIATION

SCHIP aanpak

Jullie hebben samen kinderen, maar het contact verloopt stroef waardoor er spanning tussen jullie als ouders blijft bestaan. Dit is akelig voor jullie zelf, maar ook voor de kinderen.

De SCHIP-aanpak heeft ten doel de verbroken verbinding tussen de ex-partners te herstellen. Hierdoor komt de weg vrij om het partnerschap af te sluiten en de overgang te maken naar goed gezamenlijk ouderschap.

Dit doel wordt bereikt door gezamenlijk een post-relationeel rouwtraject te doorlopen.

Het woord SCHIP staat voor de 5 fases waarlangs het proces verloopt:
1e fase Samen komen
2e fase Conflict en verliesverheldering
3e fase Helpend horen
4e fase Integratie
5e fase Partners in ouderschap

Elke fase bestaat uit 1 of meerdere sessies die door u samen wordt doorlopen.

Een scheiding is een rouwproces. Deze rouw wordt meestal individueel beleefd. Door de onderliggende verliesaspecten van de scheiding beter in beeld te brengen, elkaar erkenning te geven en samen te rouwen over datgene wat er in het proces van de scheiding verloren is gegaan, ontstaat er ruimte om het geschonden vertrouwen te herstellen en opnieuw met elkaar te verbinden als ‘partners in ouderschap’.

Kinderen willen graag beide ouders om zich heen, zeker op voor hen belangrijke dagen (b.v. verjaardagen, diploma-uitreiking, trouwdag, geboorte kind). Zolang er tussen ouders spanning bestaat worden kinderen geremd om ouders tegelijk op deze momenten bij zich te hebben 

Vandaar dat de SCHIP-aanpak er met name op gericht is de ouders opnieuw met elkaar te verbinden. Een verbinding die recht doet aan de nieuw ontstane situatie. Het spreekt voor zich dat dit geen eenvoudige opdracht is. Het betekent hard werken en bovenal dat jullie beiden gemotiveerd zijn om dit te bereiken. Als dit lukt komt het jullie zelf en de kinderen ten goede.

Als gelicenceerd SCHIP-behandelaar kan ik hierbij behulpzaam zijn. Vraag hier het E-book aan!

KOSTEN SCHIP-traject
Een SCHIP-traject beslaat 10 -14 gesprekken van 90 minuten. De totale duur is voor iedereen anders en is afhankelijk van de complexiteit van de situatie.  De frequentie wordt per traject bekeken.

Het intakegesprek van maximaal 1 uur is zonder kosten.
Voor de overige gesprekken geldt een tarief van € 100,– per uur (exclusief 21% btw).

Overige informatie over Voor en Na de scheiding

Inleiding

Persoonlijke begeleiding

Nieuwe afspraken