Kinderen en scheiding

VILLA PINEDO

Villa Pinedo is opgericht door Marsha Pinedo. Marsha heeft vanuit haar eigen ervaringen als kind met gescheiden ouders en kindertherapeut deze stichting opgezet. Villa Pineda gelooft in een wereld waarin kinderen niet emotioneel belast worden met de scheiding van hun ouders, waardoor kinderen gewoon kind kunnen zijn en waarin gescheiden ouders verbonden blijven en respectvol met elkaar omgaan. Zo leren kinderen dat je ook na een breuk van je ouders weer verder kunt.

Villa Pineda is een community van en voor kinderen met gescheiden ouders. Een veilige plek waar ervaringen gedeeld kunnen worden, waar kinderen elkaar steunen en om volwassenen bewust maken van wat er na scheiding in het  hart en hoofd van kinderen omgaat.

Ervaringsdeskundige jongeren bieden kinderen en andere jongeren online een luisterend oor. Stichting Villa Pinedo geeft iedereen de ruimte om (negatieve) ervaringen om te zetten in positiviteit en kracht.

Brief aan alle ouders

Met deze brief willen wij jullie laten weten hoe wij ons voelen. `Wij‘ zijn de 70.000 kinderen per jaar die op een dag te horen krijgen dat hun ouders uit elkaar gaan. Op die dag wordt alles wat veilig en vertrouwd was ineens anders. Veel van ons moeten verhuizen, naar een andere school, wennen aan jullie nieuwe liefdes en in het ergste geval 1 van de ouders heel erg missen.

En dat doet pijn…met deze brief willen wij jullie iets vertellen. Download hier de PDF van de brief.

Overige informatie over kinderen en scheiding

Inleiding

Kindergesprekken

Kinderboeken