Werkwijze

Aanvraag

Een mediation kunt u gezamenlijk of eenzijdig aanvragen.
Als u de aanvraag eenzijdig doet, bepalen we in overleg wie de andere partij benadert en hoe.
Zodra u beiden mediation wenst, maken wij een afspraak voor een eerste gezamenlijk gesprek.

Voor aanvang van eerste gesprek ontvangt u een bevestiging van de afspraak en een concept
MfN-mediationovereenkomst.

Onderwerpen tijdens het eerste gesprek:
• kennismaking
• uitleg over de rol en werkwijze van de mediator
• de rol van betrokkenen
• afspraken maken aangaande de mediation
• mediationovereenkomst doornemen

Mediationovereenkomst

Deze overeenkomst vermeldt namen van betrokkenen, globale omschrijving van het conflict,
de afspraken over inspanningsverplichting, vertrouwelijkheid, vrijwilligheid, geheimhouding
en de kosten van de mediation.
De mediator verklaart in deze overeenkomst onpartijdig te zijn en geen enkel belang te hebben bij
de oplossing die u voor het conflict zult vinden.
Bij akkoord ondertekenen alle betrokkenen de overeenkomst en kan de mediation starten.

Duur
Iedere mediation is anders. Soms is zelfs één gesprek voldoende om het conflict op te lossen.
Over het algemeen bestaat een mediationtraject uit twee tot vijf gesprekken van gemiddeld 1,5 uur.

Vaststellingsovereenkomst

Als u dit wilt leggen wij de resultaten van de mediation vast in een vaststellingsovereenkomst.
De mediator stelt deze overeenkomst op en wordt door u beiden ondertekend.
In enkele gevallen gaat de overeenkomst via een advocaat naar de rechtbank voor een executoriale titel.

Vertrouwelijkheid

De gesprekken worden in een vertrouwelijke sfeer gevoerd.
U bepaalt samen wat u over de inhoud naar buiten brengt.
De mediator verstrekt geen inhoudelijke informatie aan derden.

Angelique van Nistelrooij werkt volgens het reglement en de kwaliteitseisen van het
Mediators federatie Nederland (MfN).

Terug naar boven

Comments are closed.