Kosten

Iedere scheiding is anders. Daarom is het lastig u te zeggen wat de exacte kosten
zullen zijn, zonder dat ik u gesproken heb.

Kosteloos informatiegesprek

Het informatiegesprek van ca. 30 minuten is vrijblijvend en wordt niet in rekening
gebracht, behalve de eventuele reiskosten van vNMT.

De kosten van scheidingsbemiddeling bestaan uit het aantal contacturen en de daarbij
horende tijd voor voorbereiding, verslaglegging en opmaken van overeenkomsten.
Daarbij komen zonodig de kosten voor indiening bij de rechtbank door de advocaat en griffie.

vNMT hanteert een uurtarief van €150,00 excl. BTW.

Soms is het noodzakelijk om een financieel specialist of andere expertise in te schakelen.
Dit gebeurt in overleg met u en de kosten hiervoor worden vooraf met u besproken.

vNMT gaat er van uit dat scheidingsbemiddeling in beginsel voor iedereen toegankelijk moet zijn.
Indien uw financiële situatie daartoe aanleiding geeft, is vNMT bereid met u te kijken naar een betalingsregeling.
Indien u daarvoor in aanmerking komt kan vNMT een toevoeging aanvragen bij de Raad voor Rechtsbijstand. 

Kostenverdeling

Bij scheidingsbemiddeling draagt u beiden een gelijk deel van de kosten, tenzij anders overeengekomen.

Neemt u gerust contact op bij vragen of als u een afspraak wilt maken voor een informatiegesprek.

Terug naar boven

Comments are closed.